Set sadrži luk sa tetivom na koju je postavljen serving odgovarajuće debljine i nocking point, štitnik za ruku, tobolac, lice mete i dve drvene strele.
Luk je dužine 51" i pogodan je za decu visine iznad 130cm. Odrasli ljudi smeju da nategnu ovaj luk, ali je to pre svega luk za decu.