Hori-Zone Redback je pištolj samostrel od čvrstog polimera snage 80lbs sa odličnom Anti Dry Fire zaštitom koja onemogućava ispaljivanje dok se ne ubaci strela.

RTS pakovanje pored samostrela sadrži:
- Mehanički nišan
- 3 plastične strelice
- Kabl za lako postavljanje tetive
- Prednja ručka

Brzina pištolja je preko 200fps (po specifikaciji proizvođača 235fps).
Sa donje strane pištolja se nalazi dugačka picantinny šina za postavljanje bilo koje komponente sa takvim tipom kačenja (ručka, lampa i slično).